Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TREML, V. (2010): Denrochronologie – tajemství ukryté v letokruzích. Geografické rozhledy, 20(1), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Dendrochronologie je metoda umožňující rekonstrukci charakteristik přírodního prostředí v minulosti na základě vlastností letokruhů. Její významnou aplikační sférou je odhad teplotních a srážkových poměrů. Během posledních dvaceti let zažívá tato disciplína velký rozmach, protože se stala jedním z vůdčích oborů podílejících se na paleoklimatických rekonstrukcích (Schweingruber 1996).

Abstract (EN): Dendrochronology – secrets hidden in tree rings. Dendrochronology is based on the analysis of tree rings. Primary applications of dendrochronology include dating old wooden artifacts, climatic reconstructions and dating catastrophic events, such as floods, landslides or earthquakes. Tree rings from stem cross ‑sections are used as the main source of data. These data are easily obtainable, even with basic equipment accessible in high schools. It is suggested that students estimate past tree vitality based on an analysis of tree ring series.