Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2010): Místopisné pojmy ve výuce – kritéria výběru, metody výuky. Geografické rozhledy, 20(1), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Následující text je dalším příspěvkem do diskuse o problematice výuky regionální geografie na základních, středních i vysokých školách. Autor zde prezentuje svůj pohled na výběr místopisných pojmů a volbu odpovídajících metod jejich osvojování. Redakce přivítá názory a zkušenosti kolegů z praxe.

Abstract (EN): Place names in education – selection criteria, methods of instruction. This article contributes to the discussion surrounding teaching regional geography. More specifically, it focuses on the selection of place names as well as the selection of methods for teaching place names. Fundamental problems associated with the instruction of place names are outlined.