Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2016): Hydrologický cyklus. Geografické rozhledy, 26(2), 8–9.

Stáhnout článek

Přílohy:

Bilance oběhu vody nad pevninami a průměrný měsíční odtok jako procentuální podíl z celkového ročního odtoku za kontinenty (přílohová tabulka a graf)

Abstrakt: Hydrologický cyklus je obrovský a extrémně zajímavý proces. Jedná se o největší pohyb nějaké látky na Zemi. Článek prezentuje procesy, kterými dochází k pohybům vody na naší planetě. Také je popsána a sumarizována vodní bilance jednotlivých kontinentů.

Klíčová slova: voda, hydrologický cyklus, výpar, srážky, odtok

Abstract (EN): The Water Cycle. The water cycle is a very large and very interesting process. It involves the largest movement of any material on Earth. This article describes the processes by which water moves around our planet as well as the water balance of the various continents.

Keywords (EN): water, hydrological cycle, evaporation, precipitation, runoff