Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L. (2010): Země z nadhledu (3. část): charakteristiky dat DPZ. Geografické rozhledy, 19(5), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ve třetí části seriálu se zaměříme především na vysvětlení pojmů spektrální, prostorové, radiometrické a časové rozlišení dat DPZ. Znalost těchto pojmů by nám měla pomoci zorientovat se v charakteristikách, které jsou důležité pro výběr vhodných dat k různým typům analýz. Nejprve se ale ještě vrátíme ke způsobům vizualizace digitálních dat.

Abstract (EN): Earth from the View above: Characteristics of Remote Sensing Data. This article describes the principles of RGB composite. Important remote sensing data and sensor characteristics (spectral, spatial, radiometric and temporal resolutions) are introduced and clarified, using the Landsat TM 5 satellite data as an example.