Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Geografické rozhledy, 19(5), 17–18.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek prináší návrh geografického projektu zamereného na každodenní pohyb obyvatel. V obecné rovine plní požadavky na objektivní poznávání reality specifikované v úvodní cásti vzdelávací oblasti Clovek a príroda (RVP G). Cílem clánku je poznat a naucit se vnímat své denní aktivity i aktivity ostatních lidí v prostoru a case s využitím praktických cinností. Vedlejším cílem je studenty naucit základní dovednosti využívané pri vedecké práci – napr. stanovení cíle výzkumu, hypotéz, volba metod šetrení, interpretace apod.