Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LIPSKÝ, Z. (2010): Nová divočina v české kulturní krajině II. Geografické rozhledy, 19(5), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: V minulém čísle jsme otevřeli aktuální problematiku vzniku a existence nové divočiny. Jedná se o nevyužívané části krajiny, které ztratily svůj hospodářský význam a spontánně zarůstají vegetací. Kromě údolí potoků a příkrých svahů se vyskytují i v typické příměstské krajině.

Abstract (EN): New Wilderness in the Czech Cultural Landscape. The origin and developments of the new wilderness on abandoned agricultural lands were among the prominent features of the Czech cultural landscape over the last 50 years. Various aspects of the new wilderness as well as examples from rural and suburban landscapes are presented in the paper.