Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HEŘMANOVÁ, E. (2010): Nové kulturní památky v Česku. Geografické rozhledy, 19(5), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek se snaží čtenáře seznámit nejen s vybranými novými národními kulturními památkami, ale i s kontexty a trendy jejich výběru, s jejich regionálním rozložením a s tím, co by mohlo zařazení do prestižního seznamu českých skvostů těmto objektům či artefaktům přinést. Vzhledem k poměrně velkému počtu nově vyhlášených národních kulturních památek byly vybrány jen některé z nich. Seznámení s nimi bude dán prostor i v několika následujících číslech Geografických rozhledů.

Abstract (EN): New Additions to the Czech Registry of National Cultural Monuments. This contribution informs readers about newly selected national cultural monuments and the criteria for their selection. Author explains the regional layout of new monuments and their overall contribution as newly recognized cultural treasures. Selected monuments will be explored in more depth in the next issues of Geografické rozhledy.