Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VATRT, V. (2010): Využití družic při měření globálního růstu hladiny světového oceánu. Geografické rozhledy, 19(4), 5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mezi globální problémy lidstva v současnosti patří růst hladin oceánů. Růstem hladin totiž může dojít k významnému úbytku území a tím i ke zničení infrastruktury, k úbytku ploch pro pěstování zemědělských plodin, zničení obydlí, k možnému exodu obyvatel do jiných států v masovém měřítku apod.

Abstract (EN): Use of Satellites for Investigation of Global Growth in Oceanic Levels. The article describes data collection methods related to satellites in the oceanic growth research. The general results are on average 2,9 mm growth of oceanic level per annum.