Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, l. (2010): Země z nadhledu – 2. část. Metody snímání v DPZ, digitální snímek. Geografické rozhledy, 19(4), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: V prvním díle seriálu o dálkovém průzkumu Země (DPZ) jsme se věnovali definicím a fyzikální podstatě DPZ. Tentokrát se budeme v obecnější rovině zabývat metodami snímání obrazu, které lze dělit podle různých hledisek. Objasníme si dělení podle zdroje využívané energie a podle způsobu záznamu obrazu. Zmíníme se o tom, jak vypadá digitální snímek, a potom poprvé přejdeme od teorie k praxi a podíváme se na digitální snímek ve volně dostupném softwaru LEOWorks.

Abstract (EN): Earth from the View above (2nd part): Methods of sensing and digital image. Second part of the article outlines the differences between passive and active sensing, and between photographs and digital images. Related terms are explained (e.g. pixels, digital number). Digital images features are introduced by exercises based on work with aerial photos, QuickBird image and visualization, and the LEOWorks software.