Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RÝDL, K. (2016): Jak pracuje s přírodními cykly waldorfská škola? Geografické rozhledy, 26(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek poskytuje základní informace o principech výuky přírodních cyklů v zeměpise ve waldorfských školách. Antroposofická východiska pomáhají lepšímu poznání vztahu člověka a Země. Didaktické principy směřují k pochopení místa každého jedince v prostoru a čase.

Klíčová slova: přírodní cykly, vývoj planety země, antroposofie, waldorfská škola, didaktické a metodické principy, cíle vyučování

Abstract (EN): How Does a Waldorf School Deal with Natural Cycles? This article presents some basic information on Waldorf School principles of instruction regarding natural cycles in geography. Anthroposophical principles promote a deeper understanding of the relationship between man and Earth. Instructional methods encourage comprehension of each individual’s place in time and space.

Keywords (EN): natural cycles, evolution of the planet Earth, anthroposophy, Waldorf School, instructional methods, teaching objectives