Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T., BIČÍK, I. (2010): Geografie makroregionů II. Geografické rozhledy, 19(4), 20–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Druhá část statě věnované pojetí výuky regionální geografie předkládá krátký přehled přírodních poměrů jihozápadní Asie a severní Afriky a definuje jádrové oblasti makroregionu. Přes globální význam těžby ropy a plynu se region jako celek jen zvolna posouvá mezi vyspělejší oblasti. Převažují periferní oblasti s řídkým osídlením.

Abstract (EN): Geography of the Macroregions. Authors are discussing the obligatory change in traditional regional geography that is still surviving in elementary and secondary education in Czechia. Authors present a vision of necessary changes in traditional regional geography; an application example is used for the Middle East and Northern Africa macroregion, 1 from 12 covering the World.