Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S. R., SVOBODOVÁ, H., VEJROSTOVÁ, L. (2016): 19. ročník Zeměpisné olympiády, další příležitost pro zájemce o geografii. Geografické rozhledy, 26(2), 14.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje některé dílčí změny 19. ročníku Zeměpisné olympiády, soutěže pro talentované žáky základních a středních škol. Dále reflektuje poznatky z uplynulého ročníku a seznamuje čtenáře s koncepcí mezinárodních geografických olympiád.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, Mezinárodní geografická olympiáda, Mezinárodní olympiáda věd o Zemi, talentovaní žáci

Abstract (EN): 19th Annual Geography Olympiad, Another Opportunity for Geography Enthusiasts. This article describes a number of minor changes with the 19th edition of the Geography Olympiad, a contest for gifted students of elementary and secondary schools. In addition, it looks back on last year's contest and familiarizes readers with the International Geography Olympiad.

Keywords (EN): Geography Olympiad, International Geography Olympiad, International Earth Science Olympiad, gifted students