Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Tvůrčí činnost se satelitním snímkem. Geografické rozhledy, 19(4), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ve třetí části seriálu zaměřeného na čtení satelitních snímků předkládáme jeden z možných postupů při získávání a využití informací ze snímku v pojetí tvůrčího učení. Článek je formulován jako možné náměty úkolů pro starší studenty. Navazuje na dva články v rubrice Zeměpis a škola na str. 14 a 17 a 18–19 věnované nové aktuální tematice Vizuální gramotnost. Na stať Tvůrčí činnost se satelitním snímkem navazuje pro zájemce soutěžní úkol.