Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, L., KOCOVÁ, T. (2013): Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh. Geografické rozhledy, 23(1), 15–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem příspěvku je vytvoření modelové lekce s tematikou globálního obchodu s banány pro hodiny či semináře víceletých gymnázií. Skládá se ze tří částí, které respektují třífázový model učení E - U - R. V první části lekce si studenti metodou brainsto rmingu zrekapitulují své dosavadní znalosti o banánech a dopadech jejich pěstování. Ve druhé části lekce studenti shlédnou a kriticky vyhodnotí filmový dokument pojednávající o pracovních a sociálních podmínkách na banánových plantážích. V závěrečné části lekce pak studenti diskutují nad alternativními možnostmi pěstování banánů a svůj postoj shrnou metodou volného psaní.

Klíčová slova: banány, rozvojové problémy, metodická příprava, model učení E-U-R

Abstract (EN): Growing Bananas and t he Global Market. The objective of this article is to create a model lesson focused on the global banana market for classes or seminars in four - year grammar schools. It is made up of three parts, detailing the three - phase learning model E - U - R. The first pa rt of the lesson involves students brainstorming to sum up their knowledge of bananas and the impacts of growing bananas. The second part has students view and critically evaluate a documentary film about the working and social conditions on banana plantat ions. Finally, in the concluding portion of the lesson, students discuss alternate means of growing bananas and summarize their positions in a free writing activity.

Keywords (EN): bananas, development problems, methodical preparation, learning model E-U-R