Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T., BIČÍK, I. (2010): Geografie makroregionů I. Geografické rozhledy, 19(3), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jak koncipovat výuku regionální geografie? Autoři naznačují svůj netradiční přístup, v němž učitel pracuje s obecnými informacemi, které aplikuje na několik vybraných zemí. Začíná globálním rozdělením světa na makroregiony, vymezuje jejich vnitřní struktury v širších souvislostech a dokumentuje na nich základní přírodní a sociálně‑ekonomické jevy, jejich interakci a problémy.