Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŘEHOUNEK, J. (2010): Těžební prostory – nutné zlo, nebo příležitost pro ochranu přírody? Geografické rozhledy, 19(3), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: V obecném povědomí veřejnosti je hluboce zakořeněno, že těžební prostory znamenají pro přírodu naprostou devastaci. V řadě oblastí České republiky těžba skutečně krajinu výrazně přetváří nebo dokonce od základu mění. Na druhé straně však kamenolomy, pískovny či výsypky představují šanci pro záchranu řady ohrožených druhů. Vliv těžebních prostorů na přírodu a krajinu totiž není jednoznačný. Záleží především na plánování těžby a následné obnově krajiny.

Abstract (EN): Mining Areas: Necessary Evil or Opportunity for Nature Conservation? Article describes ecological restoration achieved by processes of spontaneous succession of former mining sites. Even though no laws are in place to regulate this type of restoration, some examples are appearing in practice. Some former mining sites are emerging as valuable biodiversity areas.