Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, K., TROJAN, J. (2010): Spolupráce základní a vysoké školy: Trvalá udržitelnost Deblínska. Geografické rozhledy, 19(3), 19–20.

Stáhnout článek

Abstrakt: Základní škola a univerzitní pracoviště nebývají vnímány jako rovnocenní partneři. To se snaží změnit projekt Trvalá udržitelnost Deblínska, na kterém se podílí ZŠ Deblín, Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně, městys Deblín a obec s rozšířenou působností (ORP) Tišnov za účasti široké veřejnosti. Hlavním cílem projektu je stimulovat rozvoj žáků/studentů tak, aby se z nich stali odpovědní občané, kteří rozumí potřebám svého okolí a mají snahu se podílet na jeho budoucím rozvoji v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje (TUR).

Abstract (EN): Continuous Sustainability of the Deblin Region: Cooperation Between Elementary Schools and Universities. Paper outlines the collaboration between Department of Geography, Faculty of Science at Masaryk University, and the elementary school Deblin (township Deblin, municipality Tišnov), that also involved general public. The main object was to show methods of project training in primary and higher education, and in community planning for sustainable development. As a result, some of the proposals for solving continuous regional sustainability issues are already being applied in practice.