Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MIDA, P. (2010): Zaľadnenie Vysokých Tatier. Geografické rozhledy, 19(3), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jednou z podstatných úloh, ktorými sa zaoberá súčasná geomorfológia, je problematika zaľadnení a ich väzba na kvartérne zmeny klímy a krajiny. Vysoké Tatry so svojou unikátnou polohou v strednej Európe, medzi priestorom zásahu severského kontinentálneho zaľadnenia a horského zaľadnenia Álp, sú veľmi zaujímavou oblasťou pre výskum a pochopenie vývoja reliéfu. V porovnaní s inými pohoriami strednej Európy a ďalšími pohoriami Karpatského oblúka poskytoval reliéf Vysokých Tatier v súčinnosti s klimatickými faktormi oveľa výhodnejšie podmienky pre vývin ľadovcov a zaľadnenie tu preto bolo ďaleko rozsiahlejšie. Určenie početnosti, rozsahu a časovej postupnosti tatranských zaľadnení je dôležitým indikátorom, ktorý naznačuje paleoklimatické zmeny a pomery v oblasti strednej Európy počas pleistocénu a môže tak implikovať vývoj klímy aj do budúcnosti.

Abstract (EN): Glaciation of the High Tatras Mountains. Terrain data suggest several episodes during which the High Tatras Mts. were glaciated during the Quaternary. The fact that the High Tatras Pleistocene glaciations were spatially asymmetrical generates debates among researchers about the number and extend of these glaciations. The best conditions for glaciation and the biggest volume of the glacial mass occurred during the Last Glacial Period (Würm), resulting from several factors such as changes in atmospheric circulation and evolution of the mountains‘ topography.