Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTYCH, P., LAŠTOVIČKA, J., HOLMAN, L., MAREŠ, P. (2016): Inspirujme se vesmírem a družicemi ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26(2), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek prezentuje širokou a atraktivní nabídku mezinárodních a domácích vzdělávacích aktivit v oblasti průzkumu vesmíru a družicového průzkumu Země. Řešená problematika je zasazena do kontextu výuky předmětů STEM. Geoinformatika, robotika, astronomie či astronautika jsou velmi atraktivními disciplínami pro modernizaci výuky na všech stupních vzdělávaní. Širokou nabídku vzdělávacích materiálů a studentských soutěží mohou využít také učitelé geografie.

Klíčová slova: DPZ, geoinformatika, průzkum vesmíru, STEM, ESA ESERO

Abstract (EN): Getting Excited about Space and Satellites in Geography Instruction. This article presents a wide range of attractive options from international and local educational activities focused on space exploration and Earth observations. These topics fit well into the curriculum of STEM subjects. Geoinformatics, robotics, astronomy and space exploration are very attractive disciplines promoting the modernization of instruction at all levels of education. Geography teachers can also take advantage of great variety of educational materials and student competitions.

Keywords (EN): Remote Sensing, Geoinformatics, Space Exploration, STEM, ESA ESERO