Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠINDELÁŘOVÁ, T. (2009): Polární záře. Geografické rozhledy, 19(2), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Barevná podívaná, kterou nabízejí polární záře, fascinovala lidstvo odedávna. Ve Francii byly nalezeny jeskynní kresby polární záře z doby kamenné. Záznamy pozorování světelných úkazů nad severním obzorem ve staré Číně jsou staré více než 2500 let. V průběhu staletí se lidé neustále snažili odpovědět na otázku, jak polární záře vzniká. Vysvětlovaly se například odrazem slunečního světla od polárního ledu a sněhu, byly považovány za pochodně osvětlující duším zemřelých cestu do nebeské říše nebo za elektrické výboje. Na objasnění pravé příčiny jsme si museli počkat až do druhé poloviny 20. století, kdy začaly lety raket do kosmu. Zjistilo se, že polární záře vzniká ve výškách 70 až 300 km a že úzce souvisí se slunečním větrem a zemskou magnetosférou.

Abstract (EN): Northern Ligths. Northern Lights (auroras) are the results of an interaction of solar winds and Earth’s magnetosphere. Solar charged particles enter the upper atmosphere in polar regions and interact with atoms and molecules of atmospheric gases which is accompanied by light emissions of specific wavelength. The most spectacular auroras are observed in the auroral ovals at geomagnetic latitudes 65°–70°.