Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2009): Světelné znečištění. Geografické rozhledy, 19(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Světlo je jednou ze základních podmínek života a jeho případný nedostatek představuje pro většinu živých organismů zásadní překážku jejich existence. Stejně důležitá je však také tma, která je dnes na mnohých místech naší planety stále vzácnější. Světelné znečištění se tak stává významným environmentálním problémem.

Abstract (EN): Light Pollution. Light pollution represents an environmental challenge. Article summarizes the consequences of light pollution coming from large cities and other sources. The focus is on consequences for various eco systems, and on human health while considering both societal and individual impacts. Several possible solutions to the challenge are outlined.