Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ, K. (2016): Sezónnost v demografickém chování. Geografické rozhledy, 26(2), 18–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Sezónnost v demografickém chování (přílohové tabulky a graf)

Abstrakt: Pomocí analýzy sezónnosti demografických procesů lze popsat variabilitu jejich intenzity během kalendářního roku. Tato variabilita se v jednotlivých letech přibližně pravidelně opakuje. Článek představuje hlavní výsledky analýzy sezónnosti uzavírání sňatků, počtů živě narozených a počtů zemřelých během let 2000 až 2014 v Česku. Nejvýraznější je sezónnost v případě počtu sňatků, dále pak pro počty zemřelých v důsledku některých příčin smrti (onemocnění dýchací soustavy, sebevraždy, apod.).

Klíčová slova: sezónnost, Česko, počty zemřelých, sňatků, živě narozených

Abstract (EN): Seasonality in Demographic Behavior. Using a seasonality analysis of demographic processes, it is possible to describe variability in the intensity of those processes over the course of a calendar year. This variability tends to repeat itself and forms nearly regular patterns from year to year. This article presents the primary results of a seasonality analysis of marriages, live births and deaths from 2000 to 2014 in Czechia. Marriages show the greatest seasonality trends followed by deaths from certain causes of death (respiratory diseases, suicides, etc.).

Keywords (EN): seasonality, Czechia, numbers of deaths, marriages, live births