Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PERLÍN, R. (2009): Dvacet let proměn českého venkova. Geografické rozhledy, 19(2), 24–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Období dvaceti let od pádu komunistického režimu znamenalo pro český venkov řadu významných změn, které pozitivně i negativně ovlivnily životy lidí. Na základě analýzy klíčových procesů na českém venkově v letech 1990 až 2010 se pokusíme představit jednotlivé trendy a rozhodující jevy, které formovaly jak sociální, tak i ekonomické postavení obyvatel venkova i postavení představitelů obcí v systému veřejné správy. V článku jsou hodnoceny také změny vyvolané snahou o nápravu minulých křivd a právních chyb z komunistického období. Uvedeny jsou změny ve veřejné správě – přes změny v zemědělském podnikání a hospodaření se zemědělským půdním fondem až po změny v jednotlivých odvětvích, která mají pro venkovský život podstatný význam. Pořadí nevyjadřuje jejich relativní význam.

Abstract (EN): Czech Countryside 1990–2010. Article outlines major changes in Czech countryside after the fall of Czech communist regime in 1989. Author explains key factors that formed the rural development in Czechia and altered the rural space depending on local conditions. Major changes in public administration are emphasized, including the role of mayors, municipal budgeting, and privatization and restitution processes. Additional change factors include public transportation and redeveloping of the service sector.