Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠTĚPÁNEK, V. (2009): Haiti: rovnice, která nemá řešení. Geografické rozhledy, 19(2), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Republika Haiti je bolavým vředem karibské oblasti: jedna z nejchudších zemí světa se potácí od jednoho politického puče k druhému a naprostá většina jejích obyvatel žije v takové ekonomické a sociální mizérii, že pro to na západní polokouli není měřítko. Podobně zle jsou na tom už jen ty nejchudší africké státy; západní část ostrova Hispaniola věru není žádným rájem na zemi. Pojďme se na haitskou realitu podívat – a zkusme odhadnout, proč tomu tak je.

Abstract (EN): Haiti: The Equation without a Solution. Haiti remains the poorest nation of Western Hemisphere in spite of ongoing massive international aid. The majority of Haitian population lives on less than 2 USD per day and the country is repeatedly plagued by political instability and endemic violence. The article outlines possible causes of current developments in Haiti that are illustrated by examples from everyday life. Comparison with neighbouring Dominican Republic is also outlined.