Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HAVLÍČEK, T. (2009): Gstaad – Saaneland. Příklad sociálně-ekonomického mikroregionu. Geografické rozhledy, 19(1), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Vznik a vývoj regionů je závislý na celé řadě faktorů, které jsou v současnosti především antropogenní povahy. Ve vysokohorských oblastech nabývají více na významu fyzickogeografické podmíněnosti. Regiony jsou pak vymezeny především vysokohorskými hřebeny, resp. údolími, která jsou pro činnost člověka nejvýznamnější. V minulosti (v Alpách do konce 19. století) byla takováto údolí samostatnými, většinou uzavřenými regiony, se samozásobitelským hospodářstvím, a tudíž také velmi homogenní. Změna nastala až po průmyslové revoluci a s rozvojem cestovního ruchu, kdy tato regionální uzavřenost stále více ztrácela na významu. Jedním takovým klasickým příkladem alpského regionu je Gstaad – Saanenland na francouzsko‑německém jazykovém pomezí ve Švýcarsku.

Abstract (EN): Gstaad‑Saanenland. The article uses the example of the Alpine region Gstaad – Saanenland to outline the emergence, formation and maintenance of regional tendencies in the area. The area‘s character is determined by physical geography at first, and then shaped by the current conditions of globalization and Europeanisation that greatly influence its regional identity and image. Author is using the example of interconnection between local services, agricultural products and craft activities in tourist and local populations. As a result, several „label regions“ emerged that are the major representatives of regional identity.