Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2009): Environmentální výchova v současné škole. Geografické rozhledy, 19(1), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pojmem environmentální výchova obvykle rozumíme uvědomělé formování zodpovědného vztahu člověka k okolnímu prostředí, a to jak přírodnímu, tak společenskému. Výsledkem environmentální výchovy by měl být jedinec schopný zodpovědně jednat ve vztahu ke svému okolnímu prostředí. K tomu je nezbytné, aby si nejdříve osvojil určité znalosti, a především postoje. Geografické vzdělávání může k tomuto procesu přispět značnou měrou, neboť mimo jiné umožňuje porozumět vzájemným vztahům mezi přírodou a lidskou společností.

Abstract (EN): Elements of Environmental Education in Czech Schools. A summary of opportunities for environmental education in Czech schools. Author briefly describes the most significant school projects and competitions that are currently available. Included are also resources for further up‑to‑date information on environmental education.