Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HUPKOVÁ, M. (2009): Poznáváme obec a její územní rozvoj. Geografické rozhledy, 19(1), 14.

Stáhnout článek

Abstrakt: V rubrice Na pomoc škole nabízíme podklady k poznávání obce jako základní územní samosprávné jednotky, která formuluje koncepci rozvoje svěřeného území. Příspěvek představuje území obce, její správní vymezení (hranice obce) i vnitřní členění (katastrální území, funkční plochy, pozemky, parcely). Důraz je kladen na dualitu: na jedné straně abstraktní jednotky, vymezené účelově, na straně druhé jednotky a prvky konkrétní, v krajině viditelné.