Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEČEK, L. (2009): Jméno Czechia/Česko po šestnácti letech. Geografické rozhledy, 19(1), 19–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Dne 1. ledna 1993 vznikla samostatná Česká republika, po staletích obnovený český stát. Jeho politické jméno stanovil název ústavy, jenž zní Ústava České republiky. Od 14. století až do roku 1918 mělo jeho jádrové území i jako součást habsburské monarchie politické jméno země Koruny české.