Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

SKALICKÁ, P. (2009): Studenti mění svět. Geografické rozhledy, 19(1), 22.

Stáhnout článek

Abstrakt: V oboře pražského letohrádku Hvězda se letošní třetí květnovou sobotu sešly více než čtyři stovky studentů z Francouzského lycea v Praze. Přišli si sem zaběhat. Důvodem ovšem nebyla ani neobvyklá hodina tělocviku, ani společná zábava. Studenti se svým během rozhodli podpořit stavbu nové školy v Etiopii. Sehnali sponzory a pak už jen běželi ze všech sil – každý uběhnutý kilometr se totiž rovnal příspěvku 50 či 100 Kč na konto sbírky Postavme školu v Africe. Za jediný den se studentům podařilo pro sbírku „vyběhat“ celkem půl milionu korun.