Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŘÍHA, I. (2009): Proč je dobré studovat učitelství zeměpisu? Geografické rozhledy, 19(1), 23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Snad každý absolvent je při přemítání o svém budoucím působení nucen zamyslet se nad tím, co studiem svého oboru de facto do života získal. Tato otázka se po absolvování studia učitelství v oborech zeměpis – dějepis na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze nevyhnula ani mně.