Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I. (2009): Zamyšlení nad proměnami českého vzdělávání. Geografické rozhledy, 19(1), 24–25.

Stáhnout článek