Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BURDA, T. (2009): Regiony a jejich hranice – soutěž. Geografické rozhledy, 19(1), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Při vymezování každého regionu, ať už je to správní celek, pohoří, povodí, geomorfologická jednotka nebo volební obvod, je nutné určit také jeho hranice. Pod tímto pojmem si většinou představíme přesně zakreslenou linii na mapě, na kterou ale v terénu nemusíme vůbec narazit, nebo nás na ni upozorní pouze cedule označující začátek či konec daného regionu, změna povrchu vozovky, typu zástavby nebo charakteru krajiny, v případě státní hranice i vyznačení pomocí hraničních kamenů. I státní nebo jiná administrativní hranice často kopíruje hřebeny hor, toky řek nebo jiné významné přírodní předěly; tyto hranice také nazýváme přirozené.