Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SMOLKOVÁ, V. (2009): Sesuvy hrazená jezera a jejich význam pro poznání vývoje krajiny. Geografické rozhledy, 18(5), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sesuvy (svahové deformace) vznikají působením gravitace na svazích, jejichž stabilita byla nějakým způsobem narušena. Pokud těleso sesuvu dosáhne při svém pohybu dna údolí a trvale nebo dočasně zablokuje vodní tok, vznikne sesuvná hráz. Postupným zaplavením prostoru nad hrází vodou vznikají sesuvy hrazená jezera. Jde o krajinné prvky pozoruhodné nejen způsobem vzniku, ale také svou rozmanitostí a mnohonásobným vlivem na krajinu.