Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TRAURIG, M. (2009): Uplatnění geografů v Zeměměřickém úřadě. Geografické rozhledy, 18(5), 14.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zeměměřický úřad je správním úřadem zeměměřictví s celostátní působností. Vykonává zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, jejichž výsledky podporují výkon nejen soukromých subjektů v oblasti zeměměřictví a geografických informačních systémů, ale i státních a samosprávných institucí. Mezi hlavní činnosti úřadu patří správa geodetických základů České republiky, zeměměřické činnosti na státních hranicích, správa Základní báze geografických dat České republiky, správa státních mapových děl, správa ortografického zobrazení České republiky, vedení výškopisu, standardizace geografického názvosloví a vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.