Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PIXOVÁ, M. (2009): Geografie subkultur: Punks a skinheads v Praze. Geografické rozhledy, 18(5), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Již z názvu článku lze usuzovat na téma v české geografii dosti neobvyklé. Subkulturami se u nás dosud zabývaly převážně vědy humanitně orientované. I ryze sociologickou a psychologickou problematiku je však třeba zasadit do širšího kontextu, v případě sociální geografie do prostorových souvislostí. Tento přístup je typický zejména pro behaviorální geografii, z jejíchž principů vycházejí mnozí geografové v USA, Skandinávii a v dalších evropských zemích. U nás však dosud nenašla mnoho zastánců. V podmínkách multikulturalismu a plurality dnešní postmoderní doby však nabývají podobně orientované studie na důležitosti. Průzkum subkultur na vybraném území je jen příkladem jednoho ze směrů, kterým by se i naše geografie mohla v budoucnu ubírat.