Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOCOURKOVÁ, J., ŠÍSLO, L. (2009): Česká republika v Evropské unii: demografický pohled – 2. část. Geografické rozhledy, 18(5), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jedním z dalších charakteristických rysů populace EU je relativně vysoká střední délka života při narození a velmi nízká kojenecká úmrtnost. Nicméně stejně jako v případě úrovně plodnosti i z hlediska úrovně úmrtnosti se státy EU nezanedbatelně odlišují.