Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUKLA, P. (2009): Historický vývoj rybniční soustavy na Pardubicku. Geografické rozhledy, 18(5), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rybníky jsou již po staletí nedílnou součástí české kulturní krajiny. Za tu dobu se staly jejím historickým, krajinářským i kulturním symbolem. Pojmy třeboňské rybářství, Zlatá stoka a Nová řeka zná asi každý. Že se ale na území našeho státu nacházela v minulosti ještě větší a ve své době slavnější rybniční soustava, už asi každý neví. Podíváte‑li se dnes na mapu či letecký snímek území, kde se v minulosti rozkládala jedna z našich největších rybničních soustav, nebude se vám chtít věřit, jak se zdejší krajina za necelá dvě století změnila. Pokusme se poodkrýt důvody a příčiny, které vedly k jedné z nejvýraznějších proměn krajiny východního Polabí a ke změně jejího využití.