Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERNÝ, K. (2016): Irácký Kurdistán: Nedokončená cesta k nezávislosti. Geografické rozhledy, 26(2), 30–32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá hlavními milníky formování kurdské autonomie v severním Iráku s důrazem na druhou polovinu 20. století a počátek 21. století. Pojednáno je tak období éry Saddáma Husajna charakteristické politikou tzv. arabizace a represí, ale také novější období zformování Kurdské regionální vlády (1992) a formální prosazení autonomie v rámci federálního Iráku po roce 2005.

Klíčová slova: Irák, Kurdistán, nezávislost, politika arabizace

Abstract (EN): Iraqi Kurdistan: Unfinished Path to Independence. This article describes the primary milestones toward Kurdish autonomy in northern Iraq, focusing on the historical process of state formation and development of its semi-independence status, since the 1960s. It stresses the role of changing relations with the central government, international stakeholders, oil prices and the heterogeneity of Iraqi Kurds themselves.

Keywords (EN): Iraq, Kurdistán, independence, Arabization policies