Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANSKÁ, E. (2009): Změny migračních toků v Evropě za poslední století. Geografické rozhledy, 18(3), 6,7,9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Území současné Evropské unie se nachází z celosvětového pohledu v unikátní situaci. Na rozdíl od ostatních makroregionů a kontinentů se v Evropě, resp. v Evropské unii odehrává na jedné straně proces integrace (oslabování role a významu států a posilování významu úrovně evropské) a na straně druhé proces utváření regionů, tedy přesun kompetencí a vlivu z úrovně státní na úroveň regionální. Jaké jsou hlavní trendy tohoto vývoje? Jaké jsou hlavní typy těchto „nových“ regionů?