Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2016): Artefakty na bankovkách Papuy-Nové Guineje. Příloha je uložena v Materiálech na webu Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 26(2), příloha.

Stáhnout článek

Abstrakt: Podobně jako poštovní známky se i bankovky mohou stát cenným zdrojem informací o jednotlivých zemích světa a jejich symbolech. Na bankovkách státu Papua-Nová Guinea můžeme pozorovat vedle rozmanitosti kulturních symbolů jednotlivých papuánských kultur rozsáhlou kulturní změnu, která je důsledkem koloniální minulosti a současných globalizačních procesů. Článek usiluje mj. o prostorovou analýzu kulturních artefaktů podle jednotlivých provincií Papuy-Nové Guineje. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé artefakty zobrazené na papuánských bankovkách (číselné označení odpovídá mapě na obr. 1 v článku).

Klíčová slova: bankovky, kulturní artefakt, kulturní rozmanitost, kulturní změna, Papua-Nová Guinea

Abstract (EN): Cultural Symbols on Papua New Guinea’s Banknotes as Proof of Cultural Changes. Similar to postage stamps, banknotes can be a valuable source of information about the world’s countries and their symbols. In addition to the great variety of cultural symbols of the various cultures of Papua New Guinea, the country’s banknotes also demonstrate a far-reaching cultural change, which is a result of its colonial past and present processes of globalization. This article makes a spatial analysis of cultural artefacts based on Papua New Guinea’s provinces to describe this change.

Keywords (EN): currency, cultural artefact, cultural diversity, cultural change, Papua New Guinea