Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ZEMÁNEK, L. (2009): Když pracuje vítr… Geografické rozhledy, 18(3), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Větrná energie hrála titulní roli v předchozím čísle Rozhledů. Ale i během vzniku těchto řádků pan Vítr převlečen za paní Vichřici za oknem dokazuje, že pracovat opravdu umí. Bohužel ne vždy s tím výsledkem, jaký by si lidé přáli. Jsou však tací, kteří se díky své pokoře, zručnosti a zkušenostem předků dokázali s větrem většinou rozumně domluvit.