Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KUČEROVÁ, S., VOČADLOVÁ, K. (2008): Území Česka v proměnách aneb pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18(2), 15–18.

Stáhnout článek

Abstrakt: V tomto císle Geografických rozhledu jsme pro vás pripravili další díl seriálu ukázek mapových podkladu pro vznikající kartografické dílo s názvem Atlas krajiny Ceské republiky. Pri výberu grafických materiálu jsme se pokusili cástecne zohlednit tematické zamerení dnešního císla – vítr. Krome vlastních autorských mapových podkladu pro Atlas krajiny najdete v dnešní rubrice i nekolik dalších grafických výstupu, pomocí nichž lze vhodne propojit tematiku vítr s dalšími tématy z fyzické a regionální geografie. Práve hledání vzájemných vazeb mezi jevy a procesy, jejich širších souvislostí a podmíneností, vztahu mezi prostredím a organismy, které v nem žijí, práce s ruznými rádovostními/merítkovými úrovnemi prostoru, to vše je podstatou geografického vzdelávání. Tyto souvislosti a vztahy by mel žák vnímat, v rámci nich uvažovat a dokázat s nimi pracovat pri interpretaci ruzných geografických jevu a procesu. Nejjednodušší vztahy v prostoru by si mel být schopen uvedomit i žák základní školy.