Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ČERNÝ, K. (2008): Populační třesk na blízkovýchodní způsob. Geografické rozhledy, 18(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: „Populační exploze“, která se přehnala Blízkým východem v posledních padesáti letech, způsobila téměř pětinásobný nárůst obyvatelstva: v roce 1950 zde žilo asi 100 milionů lidí, dnes je to již přes 440 milionů a demografické prognózy pro rok 2025 hovoří až o 639 milionech obyvatel. V celém regionu se totiž výrazně snížila úmrtnost, což však po mnoho let nebylo ani zdaleka provázeno snižováním porodnosti. Ba naopak, porodnost se držela řadu desetiletí na celosvětově vůbec nejvyšší úrovni a i přes její postupný pokles v posledních letech se stále drží vysoko nad světovým průměrem, a dokonce i nad porodností běžnou v těch nejzaostalejších rozvojových zemích.