Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁČEK, A. (2016): Středomoří – most tří světadílů. Geografické rozhledy, 26(1), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pohlíží na oblast Středomoří jako na rozhraní a zároveň most mezi třemi světadíly, Evropou, Afrikou a Asií. Vidí v této oblasti prostor, v němž se po tisíciletí střetávaly a prolínaly vlivy různých kultur a docházelo k rozsáhlým migracím obyvatelstva. Autor se zamýšlí nad otázkou proměn a povahy kontaktu zdejších civilizací a poukazuje na projevy aktuální krize středomořského regionu.

Klíčová slova: Středomoří, civilizace, migrace, krize

Abstract (EN): The Mediterranean: A Bridge of Three Continents. This article explores the Mediterranean region as both a division and a bridge among three continents – Europe, Africa and Asia. Various cultures have encountered and influenced one another in the Mediterranean region for thousands of years. Extensive migration has also occurred in this area. The author considers change over time and the nature of contact among the civilizations in the region and connects them to the current immigrant crisis around the Mediterranean.

Keywords (EN): Mediterranean, civilizations, migration, crisis