Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TUREK, M. (2008): Jak se žije u Viktoriina jezera. Geografické rozhledy, 18(2), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Nejen Viktoriino jezero (Ukerewe), ale mnoho dalšího mají společného tři státy východní Afriky – Keňa, Tanzanie a Uganda. V první polovině 60. let minulého století získaly nezávislost na Spojeném království a jejich následující politický a ekonomický vývoj sice neprobíhal zcela stejně, ale život místních obyvatel tu je v mnoha ohledech podobný – se všemi radostmi i strastmi. Je významně ovlivňován přírodními podmínkami, místní kulturou, tradicemi a náboženstvím. Lidé tu hovoří svahilsky a kmenovými jazyky. Keňa, Tanzanie i Uganda se nacházejí ve spodní třetině světového žebříčku indexu životní úrovně.