Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S. (2008): Území Česka v proměnách. Geografické rozhledy, 18(1), 13.

Stáhnout článek