Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008): Čtení v hodinách zeměpisu (6. díl). Geografické rozhledy, 18(1), 14.

Stáhnout článek