Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S. (2008): Československo na počátku 20. let 20. století. Návrh pracovního listu: Rozumím našim moderním dějinám? Geografické rozhledy, 18(1), 15–16.

Přílohy:

Mapa 1
Mapa 2