Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MARADA, M., JAROŠ, V. (2016): Dopravní mosty do Evropy: Rychlá spojení v Česku a Nová Hedvábná stezka z Číny. Geografické rozhledy, 26(1), 4–5.

Stáhnout článek

Přílohy:

Hlavní faktory podporující rentabilitu VRT podle Ch. Nash (2014) a Y. Crozet (2013)
Transevropská dopravní síť (Česká republika)
Seznam další použité literatury

Abstrakt: Jako příklad dvou „dopravních mostů“ do Evropy článek seznamuje s problematikou rozvoje sítě vysokorychlostních železnic v Česku a s projektem tzv. Nové Hedvábné stezky z Číny do Evropy. Aktuální problematika je využitelná při výuce dopravních témat a v hodinách věnovaných hospodářskému rozvoji nebo geopolitice.

Klíčová slova: dopravní mosty do Evropy, projekt Rychlá spojení, vysokorychlostní trať, Nová Hedvábná stezka

Abstract (EN): Transit Bridges into Europe: Fast Connections in Czechia and a New Silk Road from China. As an example of two “transit bridges” into Europe, this article examines development of the network of high-speed railroads in Czechia and the so-called New Silk Road project from China into Europe. These current event examples are useful in classroom instruction on transportation topics and instruction focusing on economic development or geopolitics.

Keywords (EN): transit bridges into Europe, Rychlá spojení [Quick Connections] Project, high-speed railways, New Silk Road