Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Časová dostupnost do krajského města. Dokončené byty v letech 1997-2006 (Mapy k úkolům na straně 13). Geografické rozhledy, 18(1), 17–18.

Stáhnout článek

Přílohy: